top of page
Mari Vallemaa

MARINTAIDE

Om mitt arbete

Utgångspunkten till mina verk, som oftast, är något för mig ett betydelsefullt föremål. Föremålet vars ytstruktur eller form är intressant väcker ett minne, vackert eller smärtsamt. Under bearbetning föremålens symboliska mening öppnar sig, förstärks och klarnar så småningom. Verket födds genom en aha-upplevelse. Delarna hittar sina platser i helheten. Varje föremål har sin egen berättelse. Att göra assemblies av bilder med berättelse är mitt språk, mitt sätt att göra mina känslor och min innersta värld synlig.

Föremålen till mina assemblies väljs ut efter ett lång och mångfaceterad arbetsprocess. Material till mina verk är mestadels bråte som har övergetts, som har gjort sitt. Jag letar inte efter speciella föremål utan upptäcker dem. Försvinnandets process är synligt närvarande i mina verk.


Att bygga upp mina verk är alltid en ny upptäcktsfärd. Jag studerar föremålens och materialens formspråk, färgvärlden och deras ytstrukturer. När jag löser problem som är i relation till kompositionens lagar märker jag att jag ofta funderar över existentialismens kärnfrågor: “Var är det som gör livet meningsfullt?” och “Var är det som är värdefullt i livet?” Mitt sätt att arbeta, arbetsteknik och arbetsmedel bestäms ut efter och växlar beroende på vilket sätt arbetssessionen kommer i gång. Motiven dyker upp från min erfarenhet. Jag arbetar efter min intuition. I mina verk
behandlar jag också mitt livs svåra frågor, förluster av mina närmaste och andra smärtsamma händelser i mitt liv ligger som bakgrund i atmosfären i mina verk.


Ibland födds verket i små portioner inom veckor eller månader. Jag bearbetar flera verk samtidigt parallellt. Jag börjar, skapar kompositioner, lämnar dem att mogna, betraktar, skriver minnesanteckningar, dokumenterar arbetsmomenten. Jag fortsätter styrd av någon intressant föremålsdialog eller betydelsefull detalj. Verket kan överraskande gå i en alldeles ny, egen riktning. Det kan ändra form många gånger under skapelseprocessen. Att forma en assembly är alltid en resa till mitt inre; sökande och finnande.​

Under isoleringen på grund av corona började jag igen skapa collages av olika materialer. Samtidigt aktiverades mitt intresse för fotografering efter åratals uppehåll.

bottom of page